Cykl szkoleń GIS w KW PSP w Katowicach

Szkolenie_KatowiceDnia 28 lutego zakończyliśmy cykl szkoleń GIS dla pracowników komend miejskich i powiatowych województwa śląskiego, które odbywały się w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Szkolenie prowadzone było w dwóch etapach. Pierwszy etap pozwolił zapoznać blisko 90 osób z zagadnieniami z zakresu obsługi i konfiguracji aplikacji MapaST, tworzenia projektów opartych o zasoby lokalne i serwery WMS a także używania zaawansowanych funkcji analitycznych aplikacji. Podczas tego szkolenia przedstawiona również została krótka prezentacja na temat potencjału projektu OSM oraz możliwości wykorzystania go  w pracy operacyjnej komend. Drugi etap szkolenia przeprowadzony został w trybie warsztatowym, dlatego mimo bardzo dużego zainteresowania szkoleniem,  Heatmap_zdarzenliczba miejsc została ograniczona do 30 osób. Podczas warsztatów nasi słuchacze zapoznali się z metodami tworzenia danych w projekcie OSM, drukowania własnych map papierowych oraz tworzenia wizualizacji oraz analiz przestrzennych w oparciu o dane OSM oraz dane z systemu SWD-ST.

W tym miejscu pragniemy podziękować kolegom Tomaszowi Nycz(SQ9NIT) oraz Pawłowi Marynowskiemu (Yarl) za pomoc w organizacji merytorycznej szkolenia.

Obserwując zainteresowanie tego typu szkoleniami planujemy uruchomienie cyklicznych szkoleń z zakresu map cyfrowych i ich wspomagania w pracy operacyjnej PSP. W najbliższym czasie na naszej stronie zaprezentujemy szczegółowy plan szkolenia, terminy oraz koszty udziału.

AK

“Akcja Wieluń” – krótka opowieść o tym jak tam było ściernisko, a teraz jest …

Serwer AbakusOSM jest z nami blisko półtora roku, w tym okresie udostępniliśmy naszym użytkownikom nie tylko jedną, spójną mapę naszego kraju, ale także zestaw narzędzi dodatkowych, których zadaniem jest poprawa jakości pracy operacyjnej. Dzięki integracji z naszymi aplikacjami korzystanie z mapy stało się prostsze i wygodniejsze. Zaś wprowadzenie aplikacji mobilnych rozszerzyło horyzonty i sposób wykorzystania mapy oraz danych w terenie.

Od pewnego czasu jednym z kluczowych wyzwań, które sobie postawiliśmy jest zapoznanie jak największej liczby strażaków z projektem OpenStreetMap. Każda prezentacja czy szkolenie to pokazanie ogromu korzyści płynących z zaangażowania się w ten projekt. Dzięki takim prezentacjom strażacy z kilkunastu powiatów tworzą już mapy swojego terenu wzbogacając swoją pracę zawodową o nowoczesne i użyteczne narzędzia.

Na jednej z narad wojewódzkich, na której opowiadaliśmy m.in. o serwerze AbakusOSM oraz  projekcie OSM, był także naczelnik wydziału operacyjnego komendy powiatowej w Wieluniu.  Podczas naszej prezentacji  początkowo uważał, że pomysł rysowania mapy czy zbierania hydrantów to zadanie zbyt trudne i nieodpowiednie dla strażaka, więc nie warto się tym interesować. Kilka miesięcy później, zupełnie przypadkiem, wszedł na naszą stronę www.swdst.pl w poszukiwaniu najnowszej wersji aplikacji mapowej. Trafił tam na notatkę o nowej aplikacji do zbierania hydrantów – StrażakOSM. Po pobraniu aplikacji  i kilku próbach okazało się jednak, że samo zbieranie hydrantów wygląda bardzo prosto! Kontrole hydrantów czekają w kolejce, może warto zainteresować tym tematem większą liczbę osób? Wielun_1Pan Jacek przeprowadził trzy szkolenia z obsługi aplikacji dla około 200 osób z OSP. Strażacy ochotnicy początkowo sceptycznie nastawieni do pomysłu dali się przekonać, m.in. dzięki  łatwej i intuicyjnej obsłudze aplikacji. Zauważyli również, że bazę, która wspólnie tworzą, będą mogli wykorzystać mając dostęp do hydrantów właśnie dzięki tej aplikacji. Już w pierwszym tygodniu prac można było zauważyć efekt w postaci danych o hydrantach. Wraz z pierwszą euforią pojawiły się pierwsze rozczarowania – zaimportowane hydranty stały w “szczerym polu”. Brak ulic,  budynków czy zagospodarowania terenu stał się teraz bardziej widoczny.

W tym właśnie momencie Pan Jacek zwrócił się z prośbą o pomoc w znalezieniu kogoś, kto nauczy go wyższego poziomu obsługi OSM oraz pomoże wyrysować brakujące dane do mapy. Wielun_3Poświęcając swój wolny czas, krok po kroku, “uczeń” nabierał wprawy, by po krótkim czasie rozwinąć skrzydła i zaatakować pełnym frontem. Momentem zwrotnym całej akcji było zainteresowanie się tematem szerszej społeczności OSM Polska. Krótka wymiana zdań na forum, szybka organizacja zadań i tak oto dwa miesiące później, powiat wieluński nie straszy już białymi plamami. Co więcej możemy śmiało powiedzieć, że dzięki tak ogromnemu zaangażowaniu wszystkich uczestników tego projektu powiat wieluński stał się modelowym przykładem mapy zbliżającej się do “doskonałości”.

Obecnie mapa Wielunia i okolic to nie tylko typowa mapa poglądowa, to przede wszystkim potężna baza operacyjna przydatna podczas akcji ratowniczych Straży Pożarnej, t.j. kompletny zbiór hydrantów, pikietażu dróg, szlaków kolejowych czy rozmieszczenia oddziałów leśnych. Dane te są wykorzystywane zarówno przez PSP, jak również przez samych ochotników korzystających z aplikacji mobilnych na miejscu akcji.

Obserwując wydarzenia jakie miały miejsce w trakcie “Akcji Wieluń” możemy poznać prawdziwą silę społeczności, ludzkiej życzliwości i zaangażowania w słuszną sprawę. Dla uczestników tego projektu najważniejszym jest to, że ich praca i zaangażowanie przekładają się wprost na Wielun_4poprawę jakości pracy Straży Pożarnej, a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i gości powiatu wieluńskiego.
W tym miejscu należy zauważyć, że wydarzenia z Wielunia odbiły się echem w środowisku strażackim i pojawiają się naśladowcy, chętni do zmapowania swoich okolic.  Jak pokazuje powyższy przykład warto poświęcić chwilę czasu, a im więcej chętnych tym lepszy efekt. Nie czekajmy zatem, aż “manna spłynie magicznie z góry”, tylko wszystkie ręce na pokład i do dzieła!

MP

Gminne miejsca przyjęcia śmigłowca LPR

Dzięki współpracy ze stowarzyszeniem OSM oraz uprzejmości SP ZOZ LPR, a w szczególności pani rzecznik Justyny Sochackiej udało się nam uzyskać i zaimportować do mapy projektu OSM wszystkie gminne punkty przyjęcia śmigłowca LPR.

 

LPR_GminneDzięki importowi do projektu OSM punkty te dostępne są w naszej aplikacji dyspozytorskiej MapaST oraz mobilnej – TerminalST, w ramach warstw serwera AbakusOSM. W przyszłości planujemy również udostępnienie mechanizmów pozwalających na oszacowanie czasu dotarcia śmigłowca LPR do dowolnego – oznaczonego na mapie punktu.

Odświeżanie podkładów mapowych

W ostatnim tygodniu pojawiło się dość dużo zgłoszeń serwisowych związanych z ciągłym odświeżaniem się warstwy serwera AbakusOSM w aplikacji MapaST.

Cache3

Problem ten jest wynikiem nieprawidłowego ustawienia ilości pamięci RAM przeznaczonej dla aplikacji MapaST i może mieć wpływ nie tylko na działanie samej aplikacji MapaST, ale również na obciążenie łącza internetowego. Jeśli problem ten występuje również w Państwa aplikacji prosimy o kontakt z serwisem, lub wykonanie poniższych czynności: Continue reading

Wyszukiwanie adresów w AbakusOSM

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym podczas kontaktów z naszym działem próśb w wersji 3.1.1.5 aplikacji MapaST udostępniliśmy nowy mechanizm wyszukiwania adresów na mapie. Dotychczas wyszukiwanie ma mapie mogło być realizowane tylko jeśli jednostka posiadała odpowiednio przygotowane warstwy lokalne i odpowiednio skonfigurowaną aplikację. Nowy mechanizm nie posiada już tych ograniczeń, a wyszukiwanie odbywa się przez odpytanie serwera AbakusOSM i wyświetlenie odpowiedzi w aplikacji. Jedyna konieczna konfiguracja to zmiana źródeł geokodowania w ustawieniach mapy (zakłłądka ogólne > zakładka Współrzędne) zgodnie z poniższym obrazkiem.

Geokodowanie ustawieniaWyszukiwanie odbywa się na odpowiedniej zakładce mapy przez wpisanie szukanego adresu w poszczególne pola i wybranie przycisku “Szukaj”

Geokodowanie menu

Wyszukiwać można zarówno pełnych adresów jaki i ulic czy miejscowości. Każdorazowo jeśli serwer nie odnajdzie wyszukiwanych informacji będzie szukał danych przybliżonych (jeśli nie odnajdzie adresu będzie szukał ulicy lub przynajmniej miejscowości) i poinformuje użytkownika co udało mu się odnaleźć.

Na koniec kilka ważnych uwag:

  • wyszukiwanie odbywa się przez odpytanie serwera, więc do poprawnego działania konieczny jest dostęp do internetu ze stanowiska na którym uruchomiona jest mapa
  • serwer potrafi wyszukiwać tylko te adresy, które istnieją w bazie (nie dokonuje interpolacji z istniejących adresów, nie spekuluje gdzie dany adres powinien być), więc przed zgłoszeniem błędnego działania mechanizmu należy sprawdzić czy wyszukiwany adres na pewno istnieje (jest wyświetlony na mapie). Na dzień dzisiejszy w bazie projektu OSM znajduje się około 2mln punktów adresowych, co daje około 2/3 wszystkich punktów adresowych w kraju (różne źródła podają bardzo różne ilości wszystkich adresów w kraju)
  • w przypadku bardziej złożonych kształtów ulic punkt zwrócony jako współrzędne ulicy może nie znajdować się na jej środku

W przypadku wykrycia błędnego działania mechanizmu lub problemów z jego uruchomieniem prosimy o kontakt z działem GIS.

Spotkanie w Świebodzinie

  psp_swiebodzin_spotkanieW dniu 28.08.2013 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie odbyło się spotkanie strażaków PSP z terenu województwa lubuskiego z przedstawicielem stowarzyszenia OpenStreetMap. Tematem przewodnim było wykorzystanie systemów GIS w codziennej pracy funkcjonariuszy PSP. W pierwszej części spotkania przedstawione zostały prelekcje dotyczące możliwości wykorzystania systemów informacji geograficznej w codziennej pracy strażaków, przykłady analiz przestrzennych wymaganych przez przepisy prawne. Następnie szeroko został omówiony projekt OpenStreetMap, uwarunkowania licencyjne, sposoby pozyskiwania danych przestrzennych od urzędów administracji publicznej, firm, oraz samodzielnego ich zbierania w terenie. Poruszono również temat usługi serwera mapowego AbakusOSM firmy Abakus-ST oraz modułu mapowego w Systemie Wspomagania Dowodzenia SWD-ST Państwowej Straży Pożarnej.

    W drugiej części spotkania rozpoczęła się dyskusja na temat praktycznych aspektów pozyskiwania danych dla służby, uwarunkowań technicznych budowy serwerów-repozytoriów map dla jednostek, oraz możliwości dalszego rozwoju zarówno technologii GIS w PSP jak i wykorzystania OpenStreetMap w projektach Ochotniczych Straży Pożarnych, czy stowarzyszeń lokalnych, których członkami są niejednokrotnie uczestniczący w spotkaniu strażacy.

    W trakcie spotkania zaprezentowana została również nowa, ścienna mapa operacyjna powiatu świebodzińskiego. Otwarcie nowych odcinków drogi ekspresowej S3 oraz autostrady A2 spowodowało całkowitą dezaktualizację dotychczasowych map topograficznych znajdujących się w dyspozycji komendy powiatowej. Dzięki wykorzystaniu projektu OpenStreetMap możliwe było opracowanie kartograficzne mapy ściennej z uwzględnieniem najnowszych obiektów i wymagań co do treści opisowej mapy i jej wydruk.

Źródło: OSM Polska