Pozyskiwanie danych do mapy

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organy administracji publicznej mają obowiązek przekazania danych przestrzennych służbom ratowniczym w celu umożliwienia realizacji zadań publicznych.

Niestety wykorzystanie takich danych często jest problematyczne, ponieważ:

  • do prezentacji danych konieczna jest pełna wersja aplikacji MapaSTv3
  • do edycji danych konieczne jest posiadanie specjalistycznych narzedzi GIS
  • wyświetlenie danych wektorowych w aplikacji wymaga długiej i żmudnej konfiguracji stylów wyświetlania
  • przekazane dane często są w formatach, układach współrzędnych lub odwzorowaniach niezgodnych z tymi jakie obsługuje aplikacja MapaSTv3 i wymagają konwersji w zewnętrznym oprogramowaniu GIS
  • dane będą widoczne tylko w aplikacji pracującej na MSK/PSK tej jednostki, która ma do nich dostęp – nie będą widoczne w innych aplikacjach, w tym aplikacjach mobilnych oraz dla jednostek współdziałających.

Zarówno konfiguracja stylów wyświetlania warstw jak również konwersja warstw między układami współrzędnych wiążą się często z potrzebą wykupienia usługi dodatkowej. Dlatego właśnie proponujemy, aby przy występowaniu do urzędów i instytucji publicznych z wnioskiem o udostępnienie danych, we wniosku zawrzeć również prośbę o udzielenie zgody na publikację danych w otwartym projekcie OpenStreetMap i wskazanie korzyści z udzielenia tej zgody, takich jak:

  • unifikacja danych w skali kraju
  • umożliwienie wykorzystania danych przez jednostki współdziałające na terenie powiatu
  • umożliwienie wykonania różnych analiz przestrzennych w tym analiz sieciowych czasów dojazdu jednostek do miejsca zdarzenia
  • dostęp do danych za pomocą aplikacji mobilnych

Po uzyskaniu danych oraz zgody na ich publikacje dane przekazywane są do stowarzyszenia OSM bezpośrednio lub za pośrednictwem naszej firmy. Członkowie stowarzyszenia wykonają odpowiednie konwersje i zaimportują dane do projektu, a po imporcie dane będą dostępne w ramach serwera AbakusOSM bez żadnych dodatkowych czynności po stronie użytkownika.

Jeśli jednostka jest gotowa wystąpić o udostępnienie danych przestrzennych od instytucji publicznych to stowarzyszenie OpenStreetMap Polska służy pomocą w zakresie zredagowania odpowiedniego wniosku.

 

Comments are closed.