OSM Hydrant – Edycja przesłanych hydrantów

Krótka instrukcja korzystania z OSM Hydrant.

OSMHydrant_1

Osm Hydrant to dostępna przez przeglądarkę internetową aplikacja pozwalająca na przeglądanie bazy hydrantów (wraz z ich nominalnym zasięgiem) oraz ich edycji.

Uwaga – do edycji danych konieczne jest założenie konta w projekcie OSM oraz autoryzacja aplikacji.

Po uruchomieniu aplikacja wyświetli centrum Wiednia, wiec w oknie wyszukiwania adresu (1) wpisujemy interesującą nas miejscowość, a po wyświetleniu jej obszaru za pomocą przycisku odśwież (10) czyścimy pamięć przeglądarki.

Aplikacja posiada następujące funkcje:

 1. Wyszukiwanie adresu
 2. Przyciski +/-  pozwalające na przybliżanie i oddalanie mapy (działa również tak rolka myszy)
 3. Przełącznik trybu pełnoekranowego – ukrywa wszystkie menu i pozwala na pracę na pełnym ekranie. Opuszczenie tego trybu odbywa się za pomocą przycisku ESC.
 4. Dodawanie nowego hydrantu – Po wybraniu tej opcji na ekranie wyświetlony zostanie znacznik, który umieszczamy w miejscu dodawanego hydrantu i wybieramy przycisk Zapamiętaj. Następnie wyświetlone zostanie okno pozwalające na podanie danych szczegółowych hydrantu takich jak typ, położenie czy średnica.
 5. Dodawanie nowego punktu poboru wody – procedura dodawania analogiczna do dodawania hydrantu
 6. Dodawanie nowego zbiornika ppoż – procedura dodawania analogiczna do dodawania hydrantu
 7. Pomiar odległości – narzędzie pozwalające na pomiar odległości na mapie
 8. Lewy panel – przycisk pozwalający na ukrycie lub wyświetlenie lewego menu.
 9. Prawy panel – przycisk pozwalający na ukrycie lub wyświetlenie prawego panelu aplikacji prezentującego dane o hydrantach znajdujących się w aktualnym obszarze mapy.
 10. Przycisk odśwież – czyści pamięć przeglądarki i ponownie wczytuje hydranty w wybranym obszarze mapy – przydatne w przypadku zmiany obszaru edycji.
 11. Eksport – przycisk pozwalający na eksport aktualnego obszaru mapy do pliku graficznego

Dodatkowo po zaznaczeniu dowolnego hydrantu na mapie uzyskujemy możliwość edycji jego szczegółowych danych, przesunięcia, czy usunięcia (ostrożnie!).

OSMHydrant_2

Projekt OSM Hydrant w chwili pisania tego artykułu jest w fazie beta3, więc prosimy uważać na ewentualne drobne błędy.

Uwaga:

 1. Projekt OSM Hydrant nie jest produktem firmy Abakus ST! Zachęcamy do jego używania gdyż uważamy, że może być przydatny przy tworzeniu mapy sieci hydrantowej. Należy jedynie pamiętać, że  ew pytania i uwagi należy zgłaszać do autorów tego projektu.
 2. Przypominamy, że ze względu na otwarty charakter projektu OpenStreetMap, w celu chronienia zawartych w nim danych istotnych dla PSP, zarówno pracownicy naszej firmy jak i inne osoby zaangażowane w projekt OSM, po każdej edycji czy usunięciu hydrantu z mapy OSM otrzymują o tym informację. Dlatego zalecamy aby osoby planujące poważne edycje lub usunięcia wcześniej powiadomiły o tym fakcie mailem  dział Technologii GIS naszej firmy. Każda edycja danych które monitorujemy, może potrzebę potwierdzenia tego faktu, uściślenia ich zakresu i zasadność, zaś w szczególnych przypadkach nawet “rewert” (cofnięcie) całego zestawu zmian.

Comments are closed.