StrażakOSM – Dodawanie zebranych hydrantów

Hydranty i pikietaż zebrane za pomocą aplikacji StrażakOSM można przesłać na nasz serwer, skąd są one średnio dwa razy w tygodniu pobierane, weryfikowane i dodawane do projektu OSM, jednak w związku z licznymi pytaniami o możliwość samodzielnego dodawania zebranych hydrantów, oraz ich weryfikacji przed dodaniem zamieszczamy krótką instrukcję, która pozwoli wykonać te czynności samodzielnie. Procedura może wydawać się skomplikowana ale po wykonaniu jej kilkukrotnie zgodnie z poniższą instrukcją nie powinna ona stwarzać problemów.

Aby dodać zebrane hydranty do bazy OSM należy wykonać następujące kroki:

  1. Utworzenie konta w projekcie OSM
  2. Pobranie aplikacji JOSM
  3. Przeniesienie plików z urządzenia mobilnego
  4. Wczytanie danych do JOSM
  5. Weryfikacja danych
  6. Wysłanie danych

Utworzenie konta w projekcie OSM

Jeśli posiadamy już konto w projekcie OpenStreetMap (np. było potrzebne do edycji hydrantów przez osmhydrant) ten punkt możemy pominąć, jeśli nie konto należy założyć. Czynność wykonujemy jednokrotnie. Utworzenie konta nie różni się niczym od tworzenia konta w innych portalach (np. społecznościowych). Musimy wejść na stronę projektu,  podać nazwę użytkownika i hasło oraz prawidłowy adres mailowy (na ten adres zostanie przesłany link aktywacyjny) i potwierdzić zapoznanie się z zasadami projektu. Po zakończeniu sprawdzamy pocztę i aktywujemy konto za pomocą odebranego linka. Zalecamy, aby w nazwie użytkownika lub w informacji o użytkowniku umieścić informację, że użytkownik jest strażakiem – edycje danych istotnych dla służby są monitorowane – unikniemy w ten sposób pytań czy na pewno wiemy co robimy.

Pobranie aplikacji JOSM

Do dodawania hydrantów konieczna jest aplikacja JOSM. Aplikację pobieramy ze strony projektu JOSM i instalujemy (windows installer). Tutaj również nie będzie żadnych niespodzianek, aplikacja instaluje się jak każda inna (dalej, dalej, dalej,…) i nie zawiera żadnych ‘dóbr dodanych’ (antywirusy, demonstracyjne wersje innych programów czy bezużyteczne paski narzędzi do przeglądarek). Aplikacja wymaga środowiska JAVA, więc jeśli nie było ono wcześniej zainstalowane należy je pobrać ze strony producenta i również zainstalować. Tutaj już należy uważać podczas instalacji ponieważ producent często dodaje do instalatora dodatkowe oprogramowanie.
Po pobraniu aplikacji i jej pierwszym uruchomieniu konieczna będzie jej wstępna konfiguracja, więc uruchamiamy JOSM i wchodzimy w ustawienia (F12 lub Menu>Edycja>Ustawienia). W oknie ustawień wybieramy ustawienia połączenia (z lewej, drugi obrazek od góry, z ikoną globusa i wtyczki). W oknie podajemy dane logowania do projektu osm (konto utworzone w pierwszym punkcie instrukcji).
Zrzut ekranu 2015-09-24 10.03.27

Przeniesienie plików z urządzenia mobilnego

Aplikacja StrażakOSM przechowuje dane w folderze ‘StrazakOSM’, który znajduje się w pamięci urządzenia mobilnego (w zależności od wersji systemu operacyjnego w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci) musimy więc podłączyć urządzenie (telefon, tablet) do komputera za pomocą kabla USB i odnaleźć ten folder.

Zrzut ekranu 2015-09-24 10.15.29W folderze powinny znajdować się pliki z rozszerzeniem .osm oraz podfolder ‘sended’ w którym aplikacja przechowuje wszystkie przesłane wcześniej pliki. Wszystkie pliki znajdujące się w tym folderze przenosimy (!!!) na komputer. Istotne jest aby nie pozostawić plików na urządzeniu – zapobiegnie to przesłaniu ich na nasz serwer lub próbie dodania ich ponownie przy kolejnej sesji dodawania.

Wczytanie danych do JOSM

Jeśli mamy już pliki przeniesione na komputer możemy przystąpić do kolejnego kroku – przechodzimy do edytor JOSM i otwieramy wszystkie przeniesione z komputera pliki (Menu>Plik>Otwórz lub ikona folderu(1)). Każdy plik zostanie otwarty jako osobna warstwa i wyświetlony w managerze warstw (2). Do dalszej pracy warstwy musimy połączyć w jedną – w tym celu zaznaczamy wszystkie warstwy (klik w dowolną warstwę w managerze i CTRL+a) i wybieramy opcję łączenia warstw (3).

Zrzut ekranu 2015-09-24 10.25.59

Weryfikacja danych

Kolejnym krokiem jest weryfikacja danych przed przesłaniem ich do projektu. W tym celu musimy pobrać interesujący nas fragment mapy. Ustawiamy widok tak, aby w oknie edycji(1) widoczne były wszystkie nasze hydranty (dość ‘ciasno’, ale tak, żeby na podziałce skali (2) wartość nie była niższa niż 20m) i klikamy przycisk pobierania danych(3). Nawigacja w oknie edycji – powiększenie rolką myszy, przesuwanie za pomocą prawego przycisku myszy.

Zrzut ekranu 2015-09-24 10.47.08W oknie pobierania automatycznie zostanie zaznaczony interesujący nas obszar, więc musimy tylko zaznaczyć opcję ‘Pobierz jako nową warstwę’ i wybrać przycisk pobierz

Zrzut ekranu 2015-09-24 10.54.42Jeśli JOSM wyświetli komunikat informujący, że żądany fragment mapy jest zbyt duży, weryfikację trzeba będzie przeprowadzić w kilku etapach pobierając kilka mniejszych fragmentów, jeśli wyświetli komunikat informujący, że w pobieranym obszarze nie ma żadnych danych konieczne będzie pobranie większego fragmentu. Po pobraniu danych przełączamy się ponownie na warstwę z hydrantami (1) stawiając przy niej ikonę ‘v’ w zielonym kole – pobrane dane wyświetlą się w skali szarości a nasze hydranty będą kolorowe. Teraz wykonujemy weryfikację – włączając i wyłączając widoczność naszej warstwy (ikona oka w managerze warstw) możemy sprawdzić czy dodawane hydranty nie były już wcześniej dodane (nie istnieją w mapie głównej). Jeśli istnieją usuwamy je z dodawanych danych(zaznaczenie i przycisk ‘del’). Jeśli konieczne jest przesunięcie jakiegoś hydrantu wybieramy narzędzie edycji (2) i przesuwamy go za pomocą lewego przycisku myszy. Jeśli trzeba zmienić jakiś parametr dodawanego hydrantu zaznaczamy go lewym przyciskiem myszy i w oknie tagów (3) wybieramy link do szablonu edycji hydrantu (4). Jeśli okno tagów nie jest widoczne można go włączyć za pomocą przycisku widoczności (5).

Zrzut ekranu 2015-09-24 11.09.24

Wysłanie danych

Po weryfikacji danych jesteśmy gotowi do przesłania ich do projektu OSM, w tym celu wybieramy przycisk ‘Wyślij'(1). W oknie wysyłania danych pojawi się podsumowanie naszej edycji (2) oraz okna w których należy podać opis zmian (3) oraz ich źródło (4). Jako opis podajemy ‘Dodanie hydrantów zebranych za pomocą aplikacji StrazakOSM’, jako źródło danych ‘StrazakOSM;survey’ i wybieramy przycisk ‘Wyślij zmiany’ (5)

Zrzut ekranu 2015-09-24 11.23.54Dane zostały przesłane do projektu, pozostaje nam jedynie czekać na ich pojawienie się na mapach. Przesłane dane można zweryfikować na mapie serwera AbakusOSM – żeby zobaczyć dane z pominięciem mechanizmu cache serwera (czyli stan faktyczny bazy) konieczne jest wybranie z menu dostępnego pod ikoną ‘+’ przy prawej krawędzi ekranu opcji ‘Live – Hydranty’ zamiast ‘Hydranty’

Uwagi końcowe

  1. Należy zwrócić uwagę aby po całej operacji dodane pliki przenieść do innego folderu lub w dowolny inny sposób oznaczyć je jako dodane do projektu, co zapobiegnie dodaniu ich po raz kolejny i utworzeniu dubli.
  2. Pobrany edytor JOSM służy do edycji danych w projekcie OSM – za jego pomocą można edytować wszystkie dane w projekcie (np. budynki, nazwy i przebiegi ulic, itd.) Gorąco zachęcamy do włączenia się w rysowanie mapy OSM, jednak przed rozpoczęciem zalecamy zapoznanie się z zasadami edycji oraz obsługi edytora JOSM.
  3. Dodane hydranty trafiają na nasz serwer i mamy ich podgląd przez stronę, ale w aplikacji MapaST pojawią się dopiero po odświeżeniu cache serwera – może to potrwać nawet kilka dni dlatego po dodaniu większej ilości hydrantów prosimy o informację – wymusimy ręcznie odświeżenie mapy.
  4. Jeśli podczas nauki dodawania hydrantów pojawią się jakieś problemy lub pytania prosimy o kontakt telefoniczny.

Comments are closed.