Nowe możliwości SPA – Obszary chronione JRG

Przedstawiamy kolejną nowość w ramach usług serwera Abakus OSM – obszary chronione JRG.

Gdy uruchamialiśmy serwer punktów adresowych SPA, narodził się pomysł, aby pójść krok dalej i wykorzystać informacje o punkcie adresowym do ustalania właściwego administracyjnie JRG. Tak narodziło się rozszerzenie modułu SPA – obszary chronione JRG. Dzięki integracji nowego mechanizmu z Kartą Zdarzenia Rejestru Wyjazdów dyżurni Stanowisk Kierowania w dużych miastach otrzymali kolejne narzędzie wspierające ich w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych.

Podczas wpisywania adresu system automatycznie wyszuka JRG, która należy administracyjne do wskazanego adresu, określonego na podstawie współrzędnych.

Funkcjonalność obszarów chronionych JRG składa się z 2 części:

1. Serwer AbakusOSM z zaimplementowanymi granicami obszarów JRG danej Komendy Powiatowej/Miejskiej.

2. Moduł systemu SWD-ST włączający obsługę funkcji SPA oraz obszarów z poziomu Karty Zdarzenia.

Po włączeniu modułu, w karcie zdarzenia podczas uzupełniania adresu system na bieżąco odpytuje serwer mapowy o lokalizację adresu, równolegle sprawdzane jest do której JRG należy wskazany punkt. Jeżeli leży on wewnątrz jednego obszaru to w karcie zdarzenia ustawiana jest właściwa JRG.

spa-obszary-1

W przypadku wskazania ulicy bez numeru (brak konkretnego punktu), wzdłuż której biegnie granica kilku obszarów, system wskazuje taki fakt, jednocześnie informując o tym, które JRG dzielą tą granicę.

spa-obszary-2

Mechanizm w żaden sposób nie ingeruje w pracę użytkownika, nie zmienia też jego indywidualnych decyzji odnośnie jednostki obsługującej i obszaru działania.

Dodatkowo, po zamknięciu karty zdarzenia, system podświetla na błękitny kolor tło tablicy Gotowości Bojowej przydzielonej JRG, dzięki czemu przełączając się pomiędzy zdarzeniami, prezentowana jest czytelna informacja o prowadzącej zdarzenie JRG.

spa-obszary-3

Aby możliwe było uruchomienie tej funkcjonalności konieczne jest posiadanie mapy cyfrowej obszarów chronionych JRG (dowolny format, np SHP). Po zaimportowaniu jej do serwera AbakusOSM, następuje integracja z modułem SPA i możliwe jest korzystanie z niego w ramach SWD-ST. Szczegółów na temat importu obszarów i ich uruchomienia udziela nasz dział GIS.

Funkcjonalność podpowiadania obszarów chronionych JRG jest bezpłatna w ramach 4 pakietu umowy serwisowej, jako rozszerzenie modułu SPA – punkty adresowe

Bookmark the permalink.

Comments are closed.