100 tys. hydrantów w bazie OSM

Zrzut ekranu 2015-09-23 14.30.17W dniu dzisiejszym liczba hydrantów w bazie danych OpenStreetMap przekroczyła 100 tysięcy (w Polsce).  Informacja ta jest tym bardziej pozytywna, że w tej liczbie około 40 tysięcy to hydranty zebrane w terenie za pomocą aplikacji Strażak OSM, a kolejne 20 tysięcy to dane przekazane przez jednostki PSP. Dziękujemy wszystkim za dotychczasowe zaangażowanie w projekt i liczymy na dalsze wyniki – podchodząc do tematu statystycznie w Polsce może być około 500 tysięcy hydrantów, więc cały czas jeszcze jest co robić 🙂

Dojazdy Pożarowe w lasach

Zrzut ekranu 2015-08-28 12.21.47Kilka tygodni temu zaprzyjaźnione nadleśnictwo Przymuszewo zwróciło się do nas oraz społeczności OSM z nowym pomysłem do realizacji. Leśnicy w ramach własnych planowanych prac będą prowadzili inwentaryzację dróg leśnych pod kątem ich parametrów technicznych oraz weryfikacją istniejących i wyznaczaniem nowych dojazdów pożarowych. Przy tej okazji leśnicy szukali metody na podzielenie się tą informacją z jednostkami PSP. Rozwiązaniem po raz kolejny okazał się serwer AbakusOSM oraz projekt OpenStreetMap. Ze strony społeczności kolega Tomasz Nycz uzgodnił ze społecznością sposób oznaczania dojazdów pożarowych oraz napisał schemat tagowania dla edytora JOSM, który znacznie ułatwia ich oznaczanie. Continue reading

Nowa platforma sprzętowa serwera AbakusOSM

rise and shine

W związku ze znacznym wzrostem popularności naszego serwera mapowego podjęliśmy decyzję o migracji na zupełnie nową platformę sprzętową. Prace związane z przeniesieniem serwera trwały nieprzerwanie od piątku 17 kwietnia, dzięki czemu po tygodniu prac możemy już oficjalnie ogłosić ich zakończenie.

Serwer AbakusOSM został przeniesiony na nową, dużo lepszą, szybszą i stabilniejszą maszynę w profesjonalnej usłudze hostingu. Obecnie ma dostęp do sieci Internet o potężnym transferze 500Mbit/s.

Mamy przekonanie (podparte niezależnymi testami), że przełoży się to na jeszcze szybsze i stabilniejsze działanie całego systemu mapowego.

Staraliśmy się, żeby dla przeciętnego użytkownika naszych usług przeniesienie przebiegło niezauważalnie i to zadanie również udało nam się wykonać – w większości przypadków aplikacje Mapa ST 3 oraz Terminal-ST przełączyły się na nowy serwer beż ingerencji użytkowników czy lokalnych administratorów. Wyjątkiem tutaj są miejsca, gdzie ruch sieciowy filtrowany jest na podstawie IP (a nie domeny). W takiej sytuacji  konieczna była zmiana konfiguracji w infrastrukturze na nowe adresy.

mapa-new-serverRównolegle z pracami związanymi z przeniesieniem serwera wprowadzone zostały drobne modyfikacje wyglądu mapy, które dostosowały go do ośmio-bitowych palet kolorów, dzięki czemu aktualnie uzyskaliśmy dodatkową poprawę wydajności (mniej danych do przesłania) bez utraty jakości danych i wyglądu. W związku z tym zalecamy aktualizację mapy do najnowszej wersji lub przełączenie głównej warstwy mapy ma „Mapa (8-bit)”.

Jednocześnie informujemy, że w związku z zakończeniem wsparcia przez Microsoft dla systemu Windows XP w kwietniu 2014 roku, obecna wersja aplikacji Mapa-ST 3 nie działa poprawnie na tym systemie operacyjnym. Jeżeli korzystają Państwo z takiego systemu operacyjnego, to konieczna będzie jego wymiana, lub korzystanie z wersji aplikacji Mapa ST3 o maksymalnym numerze 3.2.2.6.

Będziemy też wdzięczni za przekazanie nam subiektywnej oceny aktualnej pracy serwera AbakusOSM.

Nowe możliwości SPA – Obszary chronione JRG

Przedstawiamy kolejną nowość w ramach usług serwera Abakus OSM – obszary chronione JRG.

Gdy uruchamialiśmy serwer punktów adresowych SPA, narodził się pomysł, aby pójść krok dalej i wykorzystać informacje o punkcie adresowym do ustalania właściwego administracyjnie JRG. Tak narodziło się rozszerzenie modułu SPA – obszary chronione JRG. Dzięki integracji nowego mechanizmu z Kartą Zdarzenia Rejestru Wyjazdów dyżurni Stanowisk Kierowania w dużych miastach otrzymali kolejne narzędzie wspierające ich w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych.

Podczas wpisywania adresu system automatycznie wyszuka JRG, która należy administracyjne do wskazanego adresu, określonego na podstawie współrzędnych.

Funkcjonalność obszarów chronionych JRG składa się z 2 części:

1. Serwer AbakusOSM z zaimplementowanymi granicami obszarów JRG danej Komendy Powiatowej/Miejskiej.

2. Moduł systemu SWD-ST włączający obsługę funkcji SPA oraz obszarów z poziomu Karty Zdarzenia.

Po włączeniu modułu, w karcie zdarzenia podczas uzupełniania adresu system na bieżąco odpytuje serwer mapowy o lokalizację adresu, równolegle sprawdzane jest do której JRG należy wskazany punkt. Jeżeli leży on wewnątrz jednego obszaru to w karcie zdarzenia ustawiana jest właściwa JRG.

spa-obszary-1

W przypadku wskazania ulicy bez numeru (brak konkretnego punktu), wzdłuż której biegnie granica kilku obszarów, system wskazuje taki fakt, jednocześnie informując o tym, które JRG dzielą tą granicę.

spa-obszary-2

Mechanizm w żaden sposób nie ingeruje w pracę użytkownika, nie zmienia też jego indywidualnych decyzji odnośnie jednostki obsługującej i obszaru działania.

Dodatkowo, po zamknięciu karty zdarzenia, system podświetla na błękitny kolor tło tablicy Gotowości Bojowej przydzielonej JRG, dzięki czemu przełączając się pomiędzy zdarzeniami, prezentowana jest czytelna informacja o prowadzącej zdarzenie JRG.

spa-obszary-3

Aby możliwe było uruchomienie tej funkcjonalności konieczne jest posiadanie mapy cyfrowej obszarów chronionych JRG (dowolny format, np SHP). Po zaimportowaniu jej do serwera AbakusOSM, następuje integracja z modułem SPA i możliwe jest korzystanie z niego w ramach SWD-ST. Szczegółów na temat importu obszarów i ich uruchomienia udziela nasz dział GIS.

Funkcjonalność podpowiadania obszarów chronionych JRG jest bezpłatna w ramach 4 pakietu umowy serwisowej, jako rozszerzenie modułu SPA – punkty adresowe

Wyszukiwarka skrzyżowań – etap 2

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wprowadzamy do obsługi w ramach systemu SWD-ST 2.5 obsługę wyszukiwania skrzyżowań z poziomu Karty Zdarzenia.

Od wersji 2.5.116.99 w karcie zdarzenia pojawiła się możliwość odszukania wszystkich skrzyżowań jakie są dostępne ze wskazaną ulicą.  Po wybraniu miast i ulicy, ikonka skrzyżowania staje się aktywna i można otworzyć listę skrzyżowań.

swd-st-skrzyzowanie1

Kliknięcie na nazwie ulicy powoduje pokazanie jej na mapie systemu. Kliknięcie 2x zatwierdza wybrane skrzyżowanie, a jego współrzędne ustawiane są jako współrzędne zdarzenia.

swd-st-skrzyzowanie2

Opcjonalnie do opisu zdarzenia może automatycznie dodawać się zwrot “skrzyżowanie A z B” (System -Ustawienia -Karta zdarzenia PSP).

swd-st-skrzyzowanie3

Mamy nadzieję, że zaprezentowana funkcjonalność usprawni Państwa pracę. Czekamy na Państwa uwagi oraz pomysły na kolejne usprawnienia w systemie SWD-ST 2.5.

Już wkrótce kolejna funkcje usprawniające pracę w dużych jednostkach – podpowiadanie obszarów działania JRG.

Do poprawnego działania wyszukiwarki skrzyżowań konieczny jest aktywny moduł SWD-ST-SPA – Serwer Punktów Adresowych dostępny w pakiecie 4 bez dopłat.

Wyszukiwarka skrzyżowań – etap 1

Wsłuchując się w głosy i uwagi naszych użytkowników serwer AbakusOSM został wzbogacony o kolejne narzędzie – wyszukiwarkę skrzyżowań. W chwili obecnej wdrożyliśmy 1 etap funkcjonalności – tj. integrację z wyszukiwarką w aplikacji Mapa-ST 3.

Dotychczas korzystając z menu “Wyszukiwanie –> Adresy” można było przeszukiwać mapę pod kątem miejscowości, ulic oraz punktów adresowych. Od dziś możliwe jest również odnajdywanie skrzyżowań dla ulic, które posiadają nazwy.

Aby skorzystać z tej funkcji należy w oknie wyszukiwarki adresów wpisać szukane miasto i jedną z ulic, po czym zakończyć wpis znakiem przecinka,” , następnie klawisz “szukaj” (1).

Na ekranie pojawi się okno z wynikami (2). W pierwszej kolejności prezentowane są wszystkie punkty adresowe (4) na tej ulicy. Teraz wystarczy przewinąć wyniki w dół (3), a na końcu pojawi się lista wszystkich skrzyżowań ze wskazaną ulicą (5).

Klikając 2x LPM na danym wierszu mapa wskaże nam dokładny punkt skrzyżowania.

Już wkrótce planujemy dodanie tej funkcjonalności do Karty Zdarzenia w SWD-ST 2.5, tak by dyspozytor mógł w trakcie wprowadzania karty korzystać z takich podpowiedzi.

abakusosm-mapa-skrzyzowania3

OSM Hydrant – wygodny edytor hydrantów

Hydranty i miejsca poboru wody to jeden z wielu elementów serwera AbakusOSM dedykowanego stricte dla działań operacyjnych Straży Pożarnej. Dzięki współpracy z aplikacją StrażakOSM, zbieranie hydrantów nigdy nie było łatwiejsze. Teraz edycja i zarządzanie bazą hydrantów także stało się prostsze.

 

abakusosm-hydrantyWielokrotnie po dodaniu do projektu OSM hydrantów zebranych w aplikacji StrażakOSM otrzymujemy od zbierających wiadomości z prośbami o błędach w przesłanych danych, np przesunięcia lub usunięcie zdublowanych obiektów. Dlatego w tym miejscu warto przypomnieć, że przesłane do nas obiekty dodawane są przez nasz Dział Technologii GIS do otwartego projektu OpenStreetMap, który to każdy, również osoby przesyłające te obiekty, może swobodnie edytować. Oczywiście edycja mapy w pełnym zakresie wymaga poznania podstawowych zasad i nabycia umiejętności z zakresu obsługi edytorów projektu (takich jak JOSM), jednak nie wszyscy i nie zawsze mają czas i ochotę poznawać wszystkie tajniki tworzenia map. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi nam projekt OSM Hydrant.

Zachęcamy do zapoznania się z krótką instrukcją korzystania z tego narzędzia.

Zmiany w wizualizacji

Jedną z głównych zalet serwera AbakusOSM, wyróżniającą go spośród innych dostępnych rozwiązań, jest możliwość rozbudowy go i dostosowywania do wymagań naszych klientów. W odpowiedzi na te wymagania nanieśliśmy niewielkie zmiany w wizualizacji:

 1. Usunięto z wizualizacji drogi planowane (highway=planned)
 2. Dodano wizualizację dla zbiorników wodnych (landuse=basin)
 3. Dodano wyświetlanie nazw dla obszarów ogródków działkowych (landuse=allotments) (przykład)
 4. Dodano wyświetlanie nazw dla wysp oraz wysepek (place=island, islet) (przykład)
 5. Dodano wyświetlanie kanałów (waterway=canal)
 6. Dodano wizualizację kierunku płynięcia cieków wodnych (istotne przy zdarzeniach ekologicznych) (przykład)
 7. Dodano wizualizację dla terenów zakrzewionych (natural=scrub) (przykład)
 8. Dodano wizualizację trzcinowisk oraz terenów podmokłych (natural=wetland) (przykład)
 9. Zmieniono wizualizację terenów wojskowych – teraz mogą one współistnieć na mapie z innymi oznaczeniami użycia terenu (las, jezioro) (przykład)

W chwili obecnej jesteśmy w trakcie opracowania  wizualizacji punktów terenowych, głównie dla obszarów górskich. Pomysł zainicjowała jedna z komend województwa śląskiego pisząc do nas z prośbą o wizualizację jaskiń, które w porozumieniu z Jurajską Grupą GOPR są tam inwentaryzowane. Dane o lokalizacji jaskiń oraz możliwych drogach dojazdowych zostały już wprowadzone do projektu OSM i wychodząc naprzeciw tej inicjatywie przygotowaliśmy warstwę zawierającą obiekty topograficzne o znaczeniu orientacyjnym.

Aktualnie warstwa ta zawiera następujące elementy:

 1. Szczyty górskie
 2. Przełęcze
 3. Jaskinie
 4. Sztolnie
 5. Maszty
 6. Maszty flagowe
 7. Wieże
 8. Wieże ciśnień
 9. Szyby górnicze
 10. Latarnie morskie
 11. Silosy
 12. Wiatraki

Warstwa poglądowo dostępna jest na naszej stronie testowej, a po okresie testowym zostanie również udostępniona w aplikacji MapaST.

Wszelkie uwagi do wizualizacji oraz zawartości warstwy mile widziane.

Nowa wersja aplikacji Mapa-ST 3 to kolejne nowości

 

W ostatnim tygodniach intensywnie pracowaliśmy nad przygotowaniem nowej wersji aplikacji Mapa-ST 3 o numerze 3.2.0

Podstawową zmianą w tej wersji to aktualizacja silnika mapowego aplikacji dzięki czemu znacznie podniesie się jej wydajność oraz stabilność.

Jednak najwięcej pracy i przygotowań poczyniliśmy w zakresie udostępnienia naszym klientom dwóch nowych mechanizmów: wyszukiwania miast, ulic i adresów oraz wyszukiwania tras.

W obecnej wyszukiwarce adresów zrezygnowaliśmy ze starej i nieergonomicznej metody wyszukiwania przez podawanie danych w osobnych polach na rzecz jednego pola i ciągu znaków jak ma to miejsce we wszystkich współczesnych serwisach mapowych. Aby wyszukiwane było skuteczne należy pamiętać, że poszczególne elementy adresu powinny być oddzielone przecinkami np. Bielsko-Biała, Działowa, 8a

wyszukiwanie

Wyszukiwarka potrafi pominąć polskie znaki jeśli użytkownik zamieni je na bezogonkowe odpowiedniki (np. Lodz = Łódź). Dodatkowo zapytanie zakończone znakiem przecinka ‘,’ wyświetli wszystkie wartości podległe (np. “Pcim,” – wyświetli wszystkie ulice z Pcimia, a “Pcim, Polna,” – wyświetli wszystkie numery w Pcimiu na ulicy Polnej).

Kolejną istotną zmianą jest nowy mechanizm wyznaczania tras, oparty o dane serwera AbakusOSM. Trasy wyznaczane są na serwerze, dzięki czemu czas oczekiwania mocno się skrócił, a skorzystanie z tej opcji nie wymaga skomplikowanej konfiguracji aplikacji.

Trasa_1Jednocześnie informujemy, że Mapa-ST 3 w wersji 3.1.1.13 jest ostatnią wersją aplikacji umożliwiającą wyznaczanie tras w oparciu o specjalnie przygotowane źródła routowania generowanie na podstawie lokalnych plików SHP. Od wersji 3.2.0 metoda ta jest niedostępna.

 

AbakusOSM w nowej odsłonie

Po wielu tygodniach pracy, dziś uruchomiliśmy nową wersję serwera AbakusOSM. Poza zmianą wyglądu, dokonaliśmy gruntownej przebudowy podstaw serwera. Teraz powinno być szybciej, wygodniej i przede wszystkim lepiej.

Poza nową wizualizacją dodaliśmy szereg nowych funkcji, tj jak:

 • cieniowanie wzniesień – tzw hillshade,
 • poziomice,
 • mosty,
 • oznaczenia węzłów drogowych,
 • pikietaż na osobnej warstwie,

W najbliższym czasie pojawią się również fragmenty ościennych państw. Obecnie jesteśmy w trakcie stabilizacji serwera po aktualizacji dlatego w kolejnych kilku dniach mogą się pojawiać krótkotrwałe problemy z dostępem do mapy w aplikacjach.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek uwagi do nowego wyglądu mapy zapraszamy do przesyłania opinii i uwag, wszystkie dobre pomysły zostaną uwzględnione i nagrodzone upominkami.

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować firmie GIS Support z Lublina za nieocenioną pomoc w stworzeniu nowego wyglądu mapy, a w szczególności cieniowania wzgórzy. Kawał dobrej roboty!