Wyznaczanie obszarów dojazdu

Zgodnie z zapowiedziami najnowsza wersja aplikacja MapaST 3 (od wersji 3.2.0.5) umożliwia wyznaczanie obszarów dojazdu na podstawie danych AbakusOSM.

Obszary dojazduObszar dojazdu wyznaczany jest przez serwer AbakusOSM na podstawie danych pochodzących z projektu OSM, dzięki czemu cała operacja trwa dużo krócej niż to miało miejsce w przypadku danych lokalnych oraz nie wymaga żadnych dodatkowych czynności po stronie użytkownika, takich jak pozyskanie odpowiedniej warstwy czy generowanie źródeł rutowania.

Algorytm umożliwia wyznaczenie dwóch rodzajów obszarów (izochron):

  • naturalnej, dla której średnie prędkości na poszczególnych drogach wyznaczone są na podstawie kategorii drogi oraz ograniczeń prędkości na nich,
  • zgodnej z KSRG, gdzie średnie prędkości na danych drogach opisane są w rozporządzeniu.

Aktualizacja danych o drogach używanych do wyznaczania tras i obszarów dojazdu odbywa się raz w tygodniu – w niedzielę po godzinie 18.00.

Funkcjonalność wyznaczania obszarów dojazdu dostępna jest tylko w rozszerzonej wersji aplikacji MapaST 3 (konieczne jest posiadanie certyfikatu “Trasy i obszary dojazdu”).

Zachęcamy do testowania i dzielenia się uwagami na temat nowej funkcji. Komendy nie posiadające rozszerzonej wersji Mapa-ST 3 mogą ją otrzymać na 14 dniowy okres testowy, wystarczy skontaktować się z serwisem.

Nowa wersja aplikacji Mapa-ST 3 to kolejne nowości

 

W ostatnim tygodniach intensywnie pracowaliśmy nad przygotowaniem nowej wersji aplikacji Mapa-ST 3 o numerze 3.2.0

Podstawową zmianą w tej wersji to aktualizacja silnika mapowego aplikacji dzięki czemu znacznie podniesie się jej wydajność oraz stabilność.

Jednak najwięcej pracy i przygotowań poczyniliśmy w zakresie udostępnienia naszym klientom dwóch nowych mechanizmów: wyszukiwania miast, ulic i adresów oraz wyszukiwania tras.

W obecnej wyszukiwarce adresów zrezygnowaliśmy ze starej i nieergonomicznej metody wyszukiwania przez podawanie danych w osobnych polach na rzecz jednego pola i ciągu znaków jak ma to miejsce we wszystkich współczesnych serwisach mapowych. Aby wyszukiwane było skuteczne należy pamiętać, że poszczególne elementy adresu powinny być oddzielone przecinkami np. Bielsko-Biała, Działowa, 8a

wyszukiwanie

Wyszukiwarka potrafi pominąć polskie znaki jeśli użytkownik zamieni je na bezogonkowe odpowiedniki (np. Lodz = Łódź). Dodatkowo zapytanie zakończone znakiem przecinka ‘,’ wyświetli wszystkie wartości podległe (np. “Pcim,” – wyświetli wszystkie ulice z Pcimia, a “Pcim, Polna,” – wyświetli wszystkie numery w Pcimiu na ulicy Polnej).

Kolejną istotną zmianą jest nowy mechanizm wyznaczania tras, oparty o dane serwera AbakusOSM. Trasy wyznaczane są na serwerze, dzięki czemu czas oczekiwania mocno się skrócił, a skorzystanie z tej opcji nie wymaga skomplikowanej konfiguracji aplikacji.

Trasa_1Jednocześnie informujemy, że Mapa-ST 3 w wersji 3.1.1.13 jest ostatnią wersją aplikacji umożliwiającą wyznaczanie tras w oparciu o specjalnie przygotowane źródła routowania generowanie na podstawie lokalnych plików SHP. Od wersji 3.2.0 metoda ta jest niedostępna.