Wyznaczanie obszarów dojazdu

Zgodnie z zapowiedziami najnowsza wersja aplikacja MapaST 3 (od wersji 3.2.0.5) umożliwia wyznaczanie obszarów dojazdu na podstawie danych AbakusOSM.

Obszary dojazduObszar dojazdu wyznaczany jest przez serwer AbakusOSM na podstawie danych pochodzących z projektu OSM, dzięki czemu cała operacja trwa dużo krócej niż to miało miejsce w przypadku danych lokalnych oraz nie wymaga żadnych dodatkowych czynności po stronie użytkownika, takich jak pozyskanie odpowiedniej warstwy czy generowanie źródeł rutowania.

Algorytm umożliwia wyznaczenie dwóch rodzajów obszarów (izochron):

  • naturalnej, dla której średnie prędkości na poszczególnych drogach wyznaczone są na podstawie kategorii drogi oraz ograniczeń prędkości na nich,
  • zgodnej z KSRG, gdzie średnie prędkości na danych drogach opisane są w rozporządzeniu.

Aktualizacja danych o drogach używanych do wyznaczania tras i obszarów dojazdu odbywa się raz w tygodniu – w niedzielę po godzinie 18.00.

Funkcjonalność wyznaczania obszarów dojazdu dostępna jest tylko w rozszerzonej wersji aplikacji MapaST 3 (konieczne jest posiadanie certyfikatu “Trasy i obszary dojazdu”).

Zachęcamy do testowania i dzielenia się uwagami na temat nowej funkcji. Komendy nie posiadające rozszerzonej wersji Mapa-ST 3 mogą ją otrzymać na 14 dniowy okres testowy, wystarczy skontaktować się z serwisem.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.