Wyznaczanie obszarów dojazdu

Zgodnie z zapowiedziami najnowsza wersja aplikacja MapaST 3 (od wersji 3.2.0.5) umożliwia wyznaczanie obszarów dojazdu na podstawie danych AbakusOSM.

Obszary dojazduObszar dojazdu wyznaczany jest przez serwer AbakusOSM na podstawie danych pochodzących z projektu OSM, dzięki czemu cała operacja trwa dużo krócej niż to miało miejsce w przypadku danych lokalnych oraz nie wymaga żadnych dodatkowych czynności po stronie użytkownika, takich jak pozyskanie odpowiedniej warstwy czy generowanie źródeł rutowania.

Algorytm umożliwia wyznaczenie dwóch rodzajów obszarów (izochron):

  • naturalnej, dla której średnie prędkości na poszczególnych drogach wyznaczone są na podstawie kategorii drogi oraz ograniczeń prędkości na nich,
  • zgodnej z KSRG, gdzie średnie prędkości na danych drogach opisane są w rozporządzeniu.

Aktualizacja danych o drogach używanych do wyznaczania tras i obszarów dojazdu odbywa się raz w tygodniu – w niedzielę po godzinie 18.00.

Funkcjonalność wyznaczania obszarów dojazdu dostępna jest tylko w rozszerzonej wersji aplikacji MapaST 3 (konieczne jest posiadanie certyfikatu “Trasy i obszary dojazdu”).

Zachęcamy do testowania i dzielenia się uwagami na temat nowej funkcji. Komendy nie posiadające rozszerzonej wersji Mapa-ST 3 mogą ją otrzymać na 14 dniowy okres testowy, wystarczy skontaktować się z serwisem.

Wyświetlanie uszkodzonych hydrantów

Po przeprowadzonych inspekcjach hydrantów bardzo często informacja o ich stanie szybko “ginie” pośród innych dokumentów. W związku z tym, że mapa AbakusOSM umożliwia wyświetlanie sieci hydrantowej na danym terenie konieczne stało się dodatkowe opracowanie metody oznaczania uszkodzonych hydrantów oraz prezentacja tych informacji na mapach systemu SWD-ST.

Po przeprowadzeniu konsultacji ze społecznością OSM, ustalono, że sprawność hydrantów oznaczana będzie tagiem ‘working‘ o możliwych wartościach ‘yes‘ i ‘no‘, datę przeprowadzenia inspekcji podajemy w tagu ‘working_test‘.

W związku z powyższym hydrant, który w wyniku inspekcji dnia 23 sierpnia okazał się niedziałający opatrujemy zestawem tagów:
working=no
working_test:date=2013-08-23

Hydranty uszkodzone wyświetlane są na mapie w kolorze szarym.

fire_hydrant_broken

Każdy hydrant nie oznaczony jako uszkodzony, lub w ogóle nie posiadający tagu ‘working‘ mapa będzie uznawała za działający.

 

Wyświetlanie lądowisk LPR

W odpowiedzi na propozycję naszych użytkowników dodajemy do mapy wyświetlanie miejsc wyznaczonych jako lądowiska LPR.

Miejsca takie na mapie oznaczamy tagiem emergency=landing_site, jeśli znamy numer lądowiska podajemy go w taguref=.

Uwaga: Schemat ten stosujemy tylko do wyznaczonych miejsc podjęcia śmigłowca LPR w terenie – faktyczne lądowiska (np. przyszpitalne) nadal oznaczamy zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.

Lądowiska przy niższych poziomach powiększenia wyświetlane są jako czerwone symbole ‘x’, przy wyższych poziomach powiększenia jako czerwone symbole śmigłowca.

Landing_site

Wyświetlanie pikietażu kolejowego

W ramach unifikacji pikietażu drogowego użytkownicy zgłosili potrzebę wyświetlania na mapie także pikietażu kolejowego. W odróżnieniu od dróg ogranicza się on on jedynie do punktów charakterystycznych.

Pikietaż dodajemy do mapy analogicznie do pikietażu drogowego stawiając punkt w ciągu linii kolejowej i oznaczając go zestawem tagów:
railway=milestone
distance=<podajemy odległość>
ref=<Podajemy numer linii>

Więcej na temat pikietażu możemy dowiedzieć się z artykułu na Wikipedii, oraz z artykułu na stronie orientuj.pl, który również opisuje metody odczytywania informacji z słupków pikietażu kolejowego.

Przykładowa wizualizacja wygląda następująco:

railway_milestone

Wyświetlanie punktów wodowania łodzi

Jednym z kolejnych miejsc charakterystycznych, jakie zostały dodane do mapy serwera AbakusOSM są punkty wodowania łodzi. Zastosowano oznaczenie analogiczne do punktów czerpania wody, czyli odwrócony trójkąt w kolorze czerwonym. Przy większym zbliżeniu prezentowania jest ikona przyczepy łodziowej.

Punkty takie należy umieszczać na mapie używając tagu: “emergency: slipway”

slipway