Atrybucja i licencje

W ramach serwera AbakusOSM wykorzystano następujące projekty:

Dane OpenStreetMap na licencji ODbL.

Opracowanie kartograficzne: Tomasz Nycz, Andrzej Kępys

Dane Banku Danych o Lasach w zakresie granic i numeracji oddziałów leśnych.

Numeryczny model terenu:  EU-DEM 1″
Produced using Copernicus data and information funded by the European Union – EU-DEM layers
The Digital Elevation  Model over Europe from the GMES RDA project (EU-DEM) is a Digital  Surface Model (DSM) representing the first surface as illuminated by the  sensors. The EU-DEM dataset is a realisation of the Copernicus  programme, managed by the European Commission, DG Enterprise and  Industry.

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eu-dem#tab-metadata

Opracowanie kartograficzne numerycznego modelu terenu: Tomasz Nycz, GIS-Support Sp. z o.o (link).

Wizualizacja kartograficzna AbakusOSM objęta jest licencją CC-BY-NC-SA

Comments are closed.