Zbieranie danych

W poprzednim artykule poruszyliśmy temat pozyskiwania danych od urzędów w celu przekazania ich do społeczności osm jako najprostszy sposób na poprawę jakości mapy w naszej okolicy. Ten artykuł opisze szerzej temat zbierania danych które później będziemy mogli użyć do edycji mapy lub przekazać do stowarzyszenia.

Ze względu na swoje możliwości techniczne, zaplecze sprzętowe takie jak odbiornik GPS oraz stosunkowo łatwy proces tworzenia aplikacji najpopularniejszymi urządzeniami, które pomogą nam zebrać dane są smartphone-y oraz tablety z systemem operacyjnym Android. Z tego właśnie powodu istnieje wiele aplikacji działających na tych urządzeniach, które pozwalają usprawnić proces zbierania danych; poniżej opiszemy kilka z nich – naszym zdaniem najprostszych w obsłudze i najprzydatniejszych.

StrażakOSM

Nie sposób na początek nie wspomnieć o aplikacji w której tworzeniu nasza firma miała swój udział. Aplikacja pozawala na łatwe i intuicyjne zbieranie danych o hydrantach i pikietażu i użycie ich zarówno podczas własnych edycji jak również łatwe i szybkie przesłanie ich na nasz serwer gdzie poddane zostają weryfikacji i są dodawane do projektu OSM. Szerszy opis aplikacji jak również instrukcja obsługi i instalacji dostępne są w innych artykułach na tej stronie.

OSMTracker

Kolejna dość intuicyjna i łatwa w obsłudze aplikacja dedykowana do zbierania informacji w terenie. Aplikacja pozwala na tworzenie odpowiednio opisanych punktów, ale również  pozwalająca na zapisywanie dość dokładnych śladów GPS, co pozwala na odtworzenie na mapie przebiegu np. dróg pożarowych czy dojazdów do punktów wodowania łodzi. Oczywiście pozwala również na nanoszenie ważniejszych dróg jeśli na mapie naszej okolicy ich brakuje. Dla osób niezaangażowanych w proces tworzenia mapy aplikacja posiada trzy bardzo pomocne funkcje w procesie przekazania informacji osobie, która dane będzie wprowadzać – mianowicie możliwość zrobienia zdjęcia z oznaczeniem pozycji jego wykonania na trasie, dodania do przebytego szlaku punktów z nagranymi notatkami głosowymi oraz postawienia na trasie punktu i przypisania mu notatki głosowej.

W jaki sposób możemy użyć tej aplikacji? Przykładowo jedziemy sprawdzić dojazd do punktu wodowania łodzi. Wiemy, że musimy jechać drogą powiatową, która jest już naniesiona na mapę, dalszy ciąg dojazdu nie jest jeszcze wprowadzony. Dojeżdżając do tego punktu uruchamiamy aplikację i rozpoczynamy nagrywanie śladu. Punkty charakterystyczne oznaczamy za pomocą przycisków aplikacji, lub jeśli nie ma odpowiedniego przycisku robimy im zdjęcia lub nagrywamy notatki głosowe. dobrze jest również sfotografować samą drogę – pozwoli to osobie wprowadzającej dane określić jej typ (na przykład dla samych dróg gruntowych standardy opisu zakładają 5 różnych stopni jakości). Po dojeździe na miejsce zatrzymujemy zapisywanie śladu.

Choć aplikacja w zakresie tworzenia i zapisywania śladu działa bez konieczności dostępu do internetu aplikacja posiada jeszcze jedną przydatną funkcję, która tego dostępu będzie potrzebowała – możliwość wyświetlenia zapisanego śladu na podkładzie mapowym. Po weryfikacji ślad eksportujemy do formatu gpx. Aplikacja wszystkie dane zapisuje w jednym folderze znajdującym się na karcie SD telefonu (/SD/OSMTracker/Numer-i-data-śladu). W ten sposób przygotowane dane możemy użyć do własnoręcznej edycji mapy albo bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem przekazać do stowarzyszenia OSM w celu dodania ich do mapy.

Deede GpsLoger

Kolejna bardzo prosta aplikacja stworzona stricte do zbierania punktów adresowych. Aplikacja posiada tylko jeden ekran pozwalający na wprowadzenie numeru domu oraz strony drogi po której ten numer się znajduje. Jak w poprzednim przypadku uzyskane dane możemy użyć do własnoręcznej edycji mapy albo bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem przekazać do stowarzyszenia OSM w celu dodania ich do mapy.

Przed rozpoczęciem zbierania danych adresowych warto jednak skontaktować się ze stowarzyszeniem i poprosić o sprawdzenie możliwości importu punktów adresowych naszej okolicy do mapy – być może nasza praca nie będzie konieczna.

Przekazanie danych w tabelach

Kolejną metodą na przekazanie danych jest dowolna tabela taka jak np. plik arkusza kalkulacyjnego (Excell).Być może jednostka posiada takie dane i chciała by je przekazać lub ma możliwość zebrania ich za pomocą odbiornika GPS i przekazania w tej formie. W przypadku wybrania takiej formy przekazania danych należy mieć na uwadze kilka poniższych zaleceń:

  • dane powinny być spójne
  • dane powinny być pogrupowane w odpowiednie kolumny z jednoznacznymi nazwami,
  • współrzędne geograficzne powinny być w jednakowym formacie dla całego pliku.

Preferowany format współrzędnych to stopnie i ich ułamki dziesiętne (np: 12,3456), długość i szerokość geograficzna powinna być umieszczona w osobnych kolumnach. Jeśli posiadamy dane w formacie stopnie, minuty, sekundy (np: 12°25’31”) nie tylko długość i szerokość, ale każda z kolejnych sekcji powinna być umieszczana w osobnej kolumnie (pełny zestaw współrzędnych w 6 kolumnach). Należy pamiętać również że formaty te nie są przeliczane wprost i nie mogą być stosowane zamiennie (12,3456 to nie to samo co 12°34’56”). W jednej kolumnie powinien znajdować się jeden typ danych – w osobnej wymiar nasady, w osobnej typ, itd. Dane powinny być spójne – jeśli podajemy typ to konsekwentnie – wszędzie tak samo.

Aby ułatwić przekazywanie danych w tej postaci przygotowaliśmy dwa przykładowe arkusze:

Uwaga: Ze względu na pracochłonność i czasochłonność procesu konwersji i importu danych tabelarycznych prosimy o nieprzesyłanie w ten sposób paczek mniejszych niż 200 pozycji.

Wszystkie opisane wyżej metody opierają się o jeden ważny warunek – musimy posiadać odpowiednie urządzenie (odbiornik GPS lub urządzenie z systemem Android) i przynajmniej minimalną wiedzę w zakresie jego obsługi. Nie oznacza to jednak, że jeśli nie posiadamy takiego urządzenia lub nowinki techniczne nie są naszą mocną stroną nie jesteśmy w stanie nic zrobić – o tym w kolejnym artykule.

Comments are closed.