Zmiany w wizualizacji

Jedną z głównych zalet serwera AbakusOSM, wyróżniającą go spośród innych dostępnych rozwiązań, jest możliwość rozbudowy go i dostosowywania do wymagań naszych klientów. W odpowiedzi na te wymagania nanieśliśmy niewielkie zmiany w wizualizacji:

 1. Usunięto z wizualizacji drogi planowane (highway=planned)
 2. Dodano wizualizację dla zbiorników wodnych (landuse=basin)
 3. Dodano wyświetlanie nazw dla obszarów ogródków działkowych (landuse=allotments) (przykład)
 4. Dodano wyświetlanie nazw dla wysp oraz wysepek (place=island, islet) (przykład)
 5. Dodano wyświetlanie kanałów (waterway=canal)
 6. Dodano wizualizację kierunku płynięcia cieków wodnych (istotne przy zdarzeniach ekologicznych) (przykład)
 7. Dodano wizualizację dla terenów zakrzewionych (natural=scrub) (przykład)
 8. Dodano wizualizację trzcinowisk oraz terenów podmokłych (natural=wetland) (przykład)
 9. Zmieniono wizualizację terenów wojskowych – teraz mogą one współistnieć na mapie z innymi oznaczeniami użycia terenu (las, jezioro) (przykład)

W chwili obecnej jesteśmy w trakcie opracowania  wizualizacji punktów terenowych, głównie dla obszarów górskich. Pomysł zainicjowała jedna z komend województwa śląskiego pisząc do nas z prośbą o wizualizację jaskiń, które w porozumieniu z Jurajską Grupą GOPR są tam inwentaryzowane. Dane o lokalizacji jaskiń oraz możliwych drogach dojazdowych zostały już wprowadzone do projektu OSM i wychodząc naprzeciw tej inicjatywie przygotowaliśmy warstwę zawierającą obiekty topograficzne o znaczeniu orientacyjnym.

Aktualnie warstwa ta zawiera następujące elementy:

 1. Szczyty górskie
 2. Przełęcze
 3. Jaskinie
 4. Sztolnie
 5. Maszty
 6. Maszty flagowe
 7. Wieże
 8. Wieże ciśnień
 9. Szyby górnicze
 10. Latarnie morskie
 11. Silosy
 12. Wiatraki

Warstwa poglądowo dostępna jest na naszej stronie testowej, a po okresie testowym zostanie również udostępniona w aplikacji MapaST.

Wszelkie uwagi do wizualizacji oraz zawartości warstwy mile widziane.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.