Gminne miejsca przyjęcia śmigłowca LPR

Dzięki współpracy ze stowarzyszeniem OSM oraz uprzejmości SP ZOZ LPR, a w szczególności pani rzecznik Justyny Sochackiej udało się nam uzyskać i zaimportować do mapy projektu OSM wszystkie gminne punkty przyjęcia śmigłowca LPR.

 

LPR_GminneDzięki importowi do projektu OSM punkty te dostępne są w naszej aplikacji dyspozytorskiej MapaST oraz mobilnej – TerminalST, w ramach warstw serwera AbakusOSM. W przyszłości planujemy również udostępnienie mechanizmów pozwalających na oszacowanie czasu dotarcia śmigłowca LPR do dowolnego – oznaczonego na mapie punktu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.