Wyszukiwanie adresów w AbakusOSM

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym podczas kontaktów z naszym działem próśb w wersji 3.1.1.5 aplikacji MapaST udostępniliśmy nowy mechanizm wyszukiwania adresów na mapie. Dotychczas wyszukiwanie ma mapie mogło być realizowane tylko jeśli jednostka posiadała odpowiednio przygotowane warstwy lokalne i odpowiednio skonfigurowaną aplikację. Nowy mechanizm nie posiada już tych ograniczeń, a wyszukiwanie odbywa się przez odpytanie serwera AbakusOSM i wyświetlenie odpowiedzi w aplikacji. Jedyna konieczna konfiguracja to zmiana źródeł geokodowania w ustawieniach mapy (zakłłądka ogólne > zakładka Współrzędne) zgodnie z poniższym obrazkiem.

Geokodowanie ustawieniaWyszukiwanie odbywa się na odpowiedniej zakładce mapy przez wpisanie szukanego adresu w poszczególne pola i wybranie przycisku “Szukaj”

Geokodowanie menu

Wyszukiwać można zarówno pełnych adresów jaki i ulic czy miejscowości. Każdorazowo jeśli serwer nie odnajdzie wyszukiwanych informacji będzie szukał danych przybliżonych (jeśli nie odnajdzie adresu będzie szukał ulicy lub przynajmniej miejscowości) i poinformuje użytkownika co udało mu się odnaleźć.

Na koniec kilka ważnych uwag:

  • wyszukiwanie odbywa się przez odpytanie serwera, więc do poprawnego działania konieczny jest dostęp do internetu ze stanowiska na którym uruchomiona jest mapa
  • serwer potrafi wyszukiwać tylko te adresy, które istnieją w bazie (nie dokonuje interpolacji z istniejących adresów, nie spekuluje gdzie dany adres powinien być), więc przed zgłoszeniem błędnego działania mechanizmu należy sprawdzić czy wyszukiwany adres na pewno istnieje (jest wyświetlony na mapie). Na dzień dzisiejszy w bazie projektu OSM znajduje się około 2mln punktów adresowych, co daje około 2/3 wszystkich punktów adresowych w kraju (różne źródła podają bardzo różne ilości wszystkich adresów w kraju)
  • w przypadku bardziej złożonych kształtów ulic punkt zwrócony jako współrzędne ulicy może nie znajdować się na jej środku

W przypadku wykrycia błędnego działania mechanizmu lub problemów z jego uruchomieniem prosimy o kontakt z działem GIS.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.