Cykl szkoleń GIS w KW PSP w Katowicach

Szkolenie_KatowiceDnia 28 lutego zakończyliśmy cykl szkoleń GIS dla pracowników komend miejskich i powiatowych województwa śląskiego, które odbywały się w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Szkolenie prowadzone było w dwóch etapach. Pierwszy etap pozwolił zapoznać blisko 90 osób z zagadnieniami z zakresu obsługi i konfiguracji aplikacji MapaST, tworzenia projektów opartych o zasoby lokalne i serwery WMS a także używania zaawansowanych funkcji analitycznych aplikacji. Podczas tego szkolenia przedstawiona również została krótka prezentacja na temat potencjału projektu OSM oraz możliwości wykorzystania go  w pracy operacyjnej komend. Drugi etap szkolenia przeprowadzony został w trybie warsztatowym, dlatego mimo bardzo dużego zainteresowania szkoleniem,  Heatmap_zdarzenliczba miejsc została ograniczona do 30 osób. Podczas warsztatów nasi słuchacze zapoznali się z metodami tworzenia danych w projekcie OSM, drukowania własnych map papierowych oraz tworzenia wizualizacji oraz analiz przestrzennych w oparciu o dane OSM oraz dane z systemu SWD-ST.

W tym miejscu pragniemy podziękować kolegom Tomaszowi Nycz(SQ9NIT) oraz Pawłowi Marynowskiemu (Yarl) za pomoc w organizacji merytorycznej szkolenia.

Obserwując zainteresowanie tego typu szkoleniami planujemy uruchomienie cyklicznych szkoleń z zakresu map cyfrowych i ich wspomagania w pracy operacyjnej PSP. W najbliższym czasie na naszej stronie zaprezentujemy szczegółowy plan szkolenia, terminy oraz koszty udziału.

AK

Bookmark the permalink.

Comments are closed.