Spotkanie w Świebodzinie

  psp_swiebodzin_spotkanieW dniu 28.08.2013 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie odbyło się spotkanie strażaków PSP z terenu województwa lubuskiego z przedstawicielem stowarzyszenia OpenStreetMap. Tematem przewodnim było wykorzystanie systemów GIS w codziennej pracy funkcjonariuszy PSP. W pierwszej części spotkania przedstawione zostały prelekcje dotyczące możliwości wykorzystania systemów informacji geograficznej w codziennej pracy strażaków, przykłady analiz przestrzennych wymaganych przez przepisy prawne. Następnie szeroko został omówiony projekt OpenStreetMap, uwarunkowania licencyjne, sposoby pozyskiwania danych przestrzennych od urzędów administracji publicznej, firm, oraz samodzielnego ich zbierania w terenie. Poruszono również temat usługi serwera mapowego AbakusOSM firmy Abakus-ST oraz modułu mapowego w Systemie Wspomagania Dowodzenia SWD-ST Państwowej Straży Pożarnej.

    W drugiej części spotkania rozpoczęła się dyskusja na temat praktycznych aspektów pozyskiwania danych dla służby, uwarunkowań technicznych budowy serwerów-repozytoriów map dla jednostek, oraz możliwości dalszego rozwoju zarówno technologii GIS w PSP jak i wykorzystania OpenStreetMap w projektach Ochotniczych Straży Pożarnych, czy stowarzyszeń lokalnych, których członkami są niejednokrotnie uczestniczący w spotkaniu strażacy.

    W trakcie spotkania zaprezentowana została również nowa, ścienna mapa operacyjna powiatu świebodzińskiego. Otwarcie nowych odcinków drogi ekspresowej S3 oraz autostrady A2 spowodowało całkowitą dezaktualizację dotychczasowych map topograficznych znajdujących się w dyspozycji komendy powiatowej. Dzięki wykorzystaniu projektu OpenStreetMap możliwe było opracowanie kartograficzne mapy ściennej z uwzględnieniem najnowszych obiektów i wymagań co do treści opisowej mapy i jej wydruk.

Źródło: OSM Polska

Wyświetlanie uszkodzonych hydrantów

Po przeprowadzonych inspekcjach hydrantów bardzo często informacja o ich stanie szybko “ginie” pośród innych dokumentów. W związku z tym, że mapa AbakusOSM umożliwia wyświetlanie sieci hydrantowej na danym terenie konieczne stało się dodatkowe opracowanie metody oznaczania uszkodzonych hydrantów oraz prezentacja tych informacji na mapach systemu SWD-ST.

Po przeprowadzeniu konsultacji ze społecznością OSM, ustalono, że sprawność hydrantów oznaczana będzie tagiem ‘working‘ o możliwych wartościach ‘yes‘ i ‘no‘, datę przeprowadzenia inspekcji podajemy w tagu ‘working_test‘.

W związku z powyższym hydrant, który w wyniku inspekcji dnia 23 sierpnia okazał się niedziałający opatrujemy zestawem tagów:
working=no
working_test:date=2013-08-23

Hydranty uszkodzone wyświetlane są na mapie w kolorze szarym.

fire_hydrant_broken

Każdy hydrant nie oznaczony jako uszkodzony, lub w ogóle nie posiadający tagu ‘working‘ mapa będzie uznawała za działający.

 

Wyświetlanie lądowisk LPR

W odpowiedzi na propozycję naszych użytkowników dodajemy do mapy wyświetlanie miejsc wyznaczonych jako lądowiska LPR.

Miejsca takie na mapie oznaczamy tagiem emergency=landing_site, jeśli znamy numer lądowiska podajemy go w taguref=.

Uwaga: Schemat ten stosujemy tylko do wyznaczonych miejsc podjęcia śmigłowca LPR w terenie – faktyczne lądowiska (np. przyszpitalne) nadal oznaczamy zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.

Lądowiska przy niższych poziomach powiększenia wyświetlane są jako czerwone symbole ‘x’, przy wyższych poziomach powiększenia jako czerwone symbole śmigłowca.

Landing_site

Wyświetlanie pikietażu kolejowego

W ramach unifikacji pikietażu drogowego użytkownicy zgłosili potrzebę wyświetlania na mapie także pikietażu kolejowego. W odróżnieniu od dróg ogranicza się on on jedynie do punktów charakterystycznych.

Pikietaż dodajemy do mapy analogicznie do pikietażu drogowego stawiając punkt w ciągu linii kolejowej i oznaczając go zestawem tagów:
railway=milestone
distance=<podajemy odległość>
ref=<Podajemy numer linii>

Więcej na temat pikietażu możemy dowiedzieć się z artykułu na Wikipedii, oraz z artykułu na stronie orientuj.pl, który również opisuje metody odczytywania informacji z słupków pikietażu kolejowego.

Przykładowa wizualizacja wygląda następująco:

railway_milestone

Wyświetlanie punktów wodowania łodzi

Jednym z kolejnych miejsc charakterystycznych, jakie zostały dodane do mapy serwera AbakusOSM są punkty wodowania łodzi. Zastosowano oznaczenie analogiczne do punktów czerpania wody, czyli odwrócony trójkąt w kolorze czerwonym. Przy większym zbliżeniu prezentowania jest ikona przyczepy łodziowej.

Punkty takie należy umieszczać na mapie używając tagu: “emergency: slipway”

slipway